събота, 24 април 2010 г.

Философия на Числото и числатаФилософия на Числото и числата
(Philisophy Of The Number)
- Имаме числова ос, най-голямото число от която е числената Безкрайност. Цифрата, с която се бележи това най-голямо число е "легнала осмица" .
- Всички аритметични прибавяния и изваждания от и към числената Безкрайност, прибавяне или изваждане на каквото и да било число към и от числената Безкрайност винаги е равно на числена Безкрайност. Тя също така допуска и броене: плюс едно, плюс едно, плюс едно... това броене "над" числената Безкрайност е винаги равно на числената Безкрайност.
Да уточним: говорим за числовата ос ЦЕЛИ ЧИСЛА! Всичко това - Безкрайността на числата в тяхната Пълнота - ясно свидетелствуват за ограничеността - ЗА ОТНОСИТЕЛНОСТТА - на човешкия ум, който 1) не може да я побере, да я вмести, обаче 2) може да проумее нейната ОТНОСИТЕЛНОСТ, то ест - че и тя на свой ред (както и човешкия ум) се явява също ОТНОСИТЕЛНА. Например: самият факт, че тя допуска броене - плюс едно, плюс едно, плюс едно... свидетелствува за нейната ОТНОСИТЕЛНОСТ!
- И така - Относителна Числова Безкрайност!

- СЛЕДОВАТЕЛНО: логиката на съществуването и равновесието на нещата изисква съществуването и на още едно Число - и само тогава съществуването и равновесието на нещата е в пълнота и съвършенство. Без признаването и познаването също и на това Число в никакъв случай съществуването и равновесието на нещата не може да бъде в пълнота и съвършенство и в никакъв случай не може да се изрази в пълнота:
а) всички неща в тяхната числено безкрайна множественост,
б) всяко нещо в своята индивидуалност и
в) ВСИЧКО - в неговата единна завършена цялост.
- Това Число в пълнотата на Всичко Съществуващо се явява също така и Лимит, към Който се стреми Относителната числена Безкрайност - във всичките нейни направления.
Това Число е
- Безчислената Безкрайност!

И нейното Единствено Число и Цифра е: Едно! Това е Абсолют. Това е Господ Бог!

И страшно и славно, нали? ... Същото твърди и Айнщайн: “Не може всичко да бъде сведено в сферата на относителното! Относителността на нещата непременно извежда към Един Абсолют!”
Това е една малка част от моята книга "Апология на Светата Православна Вяра" (приблизително 900 страници - неиздадена - няма пари). Тогава колеги от Университета, които я четоха, те относно Философията на Числото и числата казваха: "Ти създаде ново число".
Но истината е, че аз не съм "създал" Числото, а с Божия помощ съм установил Неговото реално съществуване. Нито пък съм "изчислил" Господа - това е богохулно - а Истината е, че Той милостиво ми Се е открил - чрез науката.
Това е Истината.

Така че, както и всяка позитивна наука, така също и Математиката слави Господа Бога и в своите най-големи или най-малки обобщения именно към Него несъмнено извежда човека.
А как и защо Той, освен че е Един, е също и Троичен - това е ТАЙНА - въпрос само и изключително на Божественото Откровение, а не на наука.

Единому Богу в Троице Прославляемому - честь и поклонение и слава вовеки! Амин.

(Из писмото до проф. Крум Крумов, Философски Факултет на Софийски Университет, март 2009. С незначит. изменения)

__________
(Из едноименната лекция от Курса в Катедра Психология, Философски Факултет на Софийски Университет, 1991 г. Продължение):
...
Въпрос към студентите: Разбрахте ли това за числата? Разбрахте го. Следователно: вие сте по-големи от числата – защото всеки който е разбрал нещо винаги е по-голям от нещото което е разбрал – именно затова той го е вместил в своя ум! Затова: не се поддавайте на суеверия – не служете на числа, цифрогадания и тн, защото вие така се поробвате на числата и им се кланяте! Не им се кланяйте, а напротив: Ползувайте се от числата, от техните свойства и тяхната множественност, оперирайте с тях - защото Бог ви е създал за Царе на вселената! Самата множественност на числата доказва че те са по-низши от личността човек - която е индивидуалност уникална неповторима – една цяла интро-вселена! И с това личността човек се явява образ=икона на Единия Неповторим Абсолютен Бог! И със самия факт че съществува такава каквато е, тази личност-икона прославя Бога по Чийто образ=икона е сътворена. Внимавайте и ценете тази икона която всеки един от вас представлява, и не я унижавайте с числопоклонство или тварнопоклонство - в каквато и форма то да се проявява!
А разбрахте ли тайната на Света Троица? Кажете смело „Не!” и ще бъдете мъдреци – защото онзи който каже „Разбрах!” е глупак и нищо не е разбрал! Защото тайната на Света Троица винаги ще остане тайна – защото е по-висша от всеки сътворен ум! Тази тайна - Сам Бог по великата Си милост ни я е ОТКРИЛ и ние не я „разбираме” а я приемаме с ВЯРА – понеже всеки сътворен ум е по-малък от тази тайна и не може да я разбере, не може да я вмести. Затова - Единому Богу в Троице Прославляемому - честь и поклонение и слава вовеки! Амин.

Въпрос на студент: Какви са границите на човешкия ум? До какви граници той вмества и от какви нагоре вече не може да вмести?
Отговор: Границата на човешкият ум е самият ум човешки! В една чаша, която като физическо тяло има водоизместимост 200 мл, не можеш да влееш 200 мл вода защото и стъклото от което е произведена има обем. Можеш да влееш по-малко от 200 мл. Примерът е много механичен, но все пак дава представа. Така и за състава=строението=”анатомията” на туй що е ум човешки ние можем само да предполагаме, а не с точност да установим. Защото при изследването ние с нашия ум се движим точно по ръба на „вместимостта”, а не можем да вместим. Така две еднакви чаши не можем да ги вложим точно една в друга. Повтарям: примерът е много механичен, но все пак дава представа. Със способността да мислим ние можем точно да изследваме „физиологията”=поведението на това що наричаме ум човешки – и изводите ни да са верни – а не можем да изследваме неговата „анатомия”=устроение. Ето защо психолозите бихейвиористи имат такъв успех и изводите им са верни – защото те изследват поведението=”физиологията” а не устроението=”анатомията” на туй що наричаме ум човешки. А за „анатомията”=устроението на туй що е ум човешки – ние също имаме откровение от Бога – от там и познаваме тази „анатомия” – със способността да вярваме, а не със способността да мислим. И нашето познание за тази „анатомия”=устроение – е вярно, защото превишава самия ум човешки. А защо превишава? Ами защото е получено от Този Който е по-Голям от нашия ум – от Създателя Господ Бог. Той превишава всичко – затова и информацията получена от Него по откровение – е вярна, но ние не можем да я приемем с ум, понеже „обемът” „вместимостта” на ума е ограничен, а способността да вярвам няма ограничения. Но там трябва да се приложи свободна воля, за да се получи възприемане на информацията. А онзи, който се е ограничил откъм вяра, не може да възприеме това което превишава възможностите („вместимостта”) на неговия ум - и затова тази информация на него му се струва съмнителна. Ето защо той сам се е лишил от възможността да я познае. Той сам така е избрал по силата на свободата на волята.
Въпрос на студент: А какво е откровението от Бога, чрез което сме получили верната информация за устроението=”анатомията” на ума човешки?
Отговор: Умът човешки, или по-добре да кажем Личността човек, е устроена по Образ на Абсолютната Личност, Която наричаме Бог. То ест: Троица. Личността човек има троично устроение=”анатомия” – и с това се явява образ=икона на Бог Троица. Човекът-троица е образ=икона на Бог-Троица. Това е. Но ако ви интересуват детайлите за това - по-добре ги четете при Св.Игнатий Брянчанинов – за да не затрупваме и да не се отклоняваме от темата на лекцията.
+ Свещеник Йоан (Василевски)

_____________________________
©
2010, Vasilios Vasiliadis - Publisher, All rights reserved!